Archivy

Archiv autora miloslav.riegl

Color Management v praxi 4. díl

CMS a Adobe Photoshop (pokračování)

 V předchozí kapitole jsme otevřeli téma Nastavení barev a vysvětlili jsme si nastavení Pracovních prostorů. Dnes probereme zbývající volby Nastavení barev a dále pak problematiku ICC profilů.

Color Management v praxi, 3. díl

CMS a Adobe Photoshop

Photoshop a další aplikace, které podporují Color Management Systém (CMS) vkládají data ICC profilů do datových souborů obrázku (tagged file). Měli byste vědět, že ne všechny typy digitálních obrázků tyto ICC profily podporují – např. GIF.

Color Management v praxi 2. díl

Jak Color Management System (CMS) pracuje

 V současné době uživatelé pracují se širokým rozsahem rozdílných zařízení a aplikací pro reprodukci svých  obrázků. Pro zajištění věrných barev je nutné nastavit odpovídající pracovní postupy. Uživatelské aplikace a zařízení mohou mít rozdílná nastavení CMS a je nutné zajistit jejich optimální sladění.

Color management v praxi 1.díl

Bez znalosti základní teorie se neobejdete

Základní myšlenkou systému Správy barev (Color Management System – dále jen CMS) je zajištění nejlepší možné barevné shody mezi zobrazením obrázku na monitoru a konečnou zvětšeninou (neboli tiskovým výstupem). Současně se jedná o systém kontroly kvality a zajištění standardů během procesu zpracování fotografie.