Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje poskytované uživateli a klienty těchto stránek považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo vykonávat analýzy činnosti a chování návštěvníků v rámci serveru http://afop.cz, tzn. statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek, statistiky zobrazení, počet prokliků a podobně.

V případě, že s výše uvedenými informacemi nesouhlasíte, nenavštěvujte dále tyto stránky.