Pojďte si s námi zasoutěžit a získat sadu fotografických papírů od Quentinu.

Podmínky soutěže jsou opět jednoduché: 

Soutěž probíhá od 1.10.2016 až do 31.10.2016 včetně. Porota stávající ze členů lektorů AFOPu rozhodne a vybere 3 nejzajímavější fotografie a vítěze vyhlásí první týden v listopadu.

A o co tedy vlastně hrajeme? 

Hrajeme o 1x sadu fotografických papírů A3+ a 2x sadu fotografických papírů A4.

Přejeme všem hodně štěstí a samozřejmě dobré světlo!


Pozn.: Upozorňujeme účastníky soutěže, že soutěžní fotografie budou být vystaveny spolu se jmény autorů, jak na fb stránkách AFOPu, tak na internetových stránkách stejné společnosti v rámci propagace a vyhodnocení soutěže. Účastník tedy zasláním fotografií dává souhlas s jejich zveřejněním.

Účastí v soutěži a zasláním svých odpovědí  dává účastník soutěže pořadateli v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak jména, příjmení, obchodní firmy, adresy, telefonních čísel, emailu pro obchodní a marketingové účely a nabízení zboží či služeb, zejména formou obchodního sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.