Jsou z oboru fotografie, ale nestojí za fotoaparátem. Jsou spojeni s renomovanými fotografickými značkami, mají za sebou redaktorskou činnost, obchodní činnost a ve světě fotografie se pohybují dnes a denně. Vnímají ho z trochu jiné perspektivy. (English text included.)

Pracují s fotografy, píší s nimi rozhovory, vybírají jejich fotografie, vybírají ambasadory a musí sledovat trendy na trhu. 

Jak se na fotku a fotografický trh dívají profesionálové z druhého fotografického břehu?

V tomto měsíci jsou mezi zpovídanými Aleš Mejdrech ze společnost Carl Zeiss spol. s.r.o., Kunio Ao ze společnosti Fujifilm, René Tomaides za Fomei a.s., Milan Formánek za Red Bull a Rudolf Stahlich za časopis FotoVideo.

Kunio, nejdříve bych ti chtěla poděkovat za čas a příležitost s tebou udělat tento rozhovor.

Jak dlouho jsi spojen se společností Fujifilm?

V roce 2002 jsem ukončil studia na univerzitě v Japonsku a začal okamžitě pracovat ve Fujifilmu. Od té doby jsem zde.

Měl jsi během studií nějakou jinou práci?

Ne, Fujifilm je první společností, pro kterou pracuji, a snad bude I poslední.

Za co všechno ve Fujifilmu zodpovídáš?

Aktuálně jsem zodpovědný za plánování vývoje v oblasti fotoaparátů s výměnnými objektivy. Má poslední práce se soustředila na vývoj fotoaparátu Fujifilm X-Pro2 a objektivů XF35mmF2, XF16mmF1.4 a XF90mm.

Vedle toho jsem zodpovědný za plánování velkých eventů, jako je Fujikina či Photokina a eventů souvisejících s uvedením nových produktů na světový trh. Tyto eventy organizuji ve spolupráci s X-photographery a ambasadory právě launchovaných produktů.

Hahaha, X-Pro2 a všechny tyto objektivy, které jsi zmínil, používám při focení asi úplně nejvíc. Je to takové mé nejoblíbenější kombo!Fujifilm je kvalita i styl

Jaké jsou vlastně hlavní cíle Fujifilmu pro elektronickou divizi?

Pro EI je to snaha získat třetí pozici na světovém trhu v kategorii fotoaparátů s výměnnými objektivy.

Mým osobním cílem je produkce revolučních fotoaparátů a nezapomenutelných eventů.

Výsledky našeho tržního obratu mohou být sice vysoké, ale pořád je to jen číslo. Produkt či taková událost mohou být “věčné”. Nakonec jde o to, aby koncový zákazník, uživatel, nikdy nezapomněl na to, jaké události se zúčastnil a jaký produkt měl možnost třímat ve svých rukách.

Fujifilm X-E2

Fotografický trh se rok co rok propadá, ale toto není případ Fujifilmu, který naopak neustále roste, čím si myslíš, že je to dáno?

Posledních deset let byl fotografický trh jako bublina, která byla plná vzdálených uživatelů a doplněna pouze pár nadšenci. Dnes je však těchto nezainteresovaných fotografů méně, jako by zmizeli a nadšenců je stále více. Ovládají trh a právě mezi těmito nadšenci najdeš většinu, která fotí na fotoaparáty Fujifilm. To oni jsou hodnotou, která buduje X řadu a díky které mnoho lidí přechází z Canonů a Nikonů na Fujifilm. V tomhle podle mě spočívá celé to kouzlo.

Fujifilm X-Pro2 a XF35mmF2

Co vlastně znamená/symbolizuje vaše nové logo, uvedené v roce 2015, hlásající „Value from innovation“?

Tohle logo by mělo vysvětlovat celkovou doménu společnosti Fujifilm, včetně medicíny, kosmetiky, nejen foto techniky, papíru, chemie a informací. Tahle slova jsou pro mě ale příliš obecná… Příliš pro mne neznamenají, necítím v nich až takovou hloubku. Osobně preferuji neoficiální logo “Evolution to Revolution”, které řekne mnohem víc.

Fujifilm X-Pro2

Vyvíjíte nové firmware, proč? Není to kontraproduktivní pro obchod?

Vždycky jsme si stáli za tím, že je pro nás důležitá jedinečnost našich produktů. Je to uznání a služba pro naše zákazníky a fotografy.

Fujifilm X-T1 silver

Ve Fujifilm fotoaparátech najdeme dva typy hledáčku (nepočítám-li fotoaparáty bez hledáčku) – optické OVF a elektronické EVF, které z těchto se vice prodávají nebo jsou uživateli vice vyhledávané.

EVF tvoří majoritní prodeje, ale s OVF máme řady s dlouho prodávanými modely.

Fujikina leden 2016, 5 let výročí od uvedení X řady II

Proč novinka X-Pro2 nemá výklopný displej?

Pokud jsi uživatel X-Pro2, pochopíš to. Fotoaparát má HMVF (hybridní multi-funkční hledáček), díky kterému ti výklopný displej nebude nikdy chybět.

Navíc, OVF X-Pro2 je jeden jediný – výjimečný.

Pokud někdo potřebuje výklopný displej, pak je pro něj ideální volbou X-T1.

Fujikina leden 2016, 5 let výročí od uvedení X řady III

Jaký je význam fotoaparátu Fujifilm X-E2S, není tento fotoaparát po update firmware X-E2 téměř stejný?

Jsou v nich rozdíly, určitě v hardware, voličích, tvaru gripů ad.

Mohou se lidé těšit na nějaké pěkné a moderní popruhy a brašny pro X řadu?

Lidi se nás na to ptají docela často, ale na trhu je tolik značek, které tyto produkty nabízí, že to nemáme v plánu.

Fujikina leden 2016, 5 let výročí od uvedení X řady

Proč jste začali s produkcí fotoaparátů s APS-C senzory a ne plným formátem?

Hned na začátku bych rád podotkl, že ve Fujifilmu nevnímáme “24x36mm formát” jako “full-frame”.

Vnímáme ho jako “135mm formát” a jako formát, který si vybrala Leica.

Doufám, že víš, proč si Leica vybrala 24x36mm formát pro své fotoaparáty…

Tohle byl důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit malé a kompaktní fotoaparáty.

*Ve své době, full-frame znamenal “8×10 formát” a tyto fotoaparáty byly opravdu veliké a těžké.

Dnes je veliký a těžký fotoaparát ten, který má 24x36mm formát, stejně jako tehdy formát “8×10”. Je to vlastně zvláštní a podle mě I beze smyslu. 135mm formát se nezměnil, ale mentalita a myšlení lidí se úplně posunuly. 135mm formát je přežitý. Problémem tohoto formátu je totiž to, že na něj neexistují žádné objektivy, které by dokázaly pokrýt oblast jeho celého obrazu, výsledkem čehož je fotografie s nepříliš dobrou obrazovou kvalitou. Jediné, co tedy zbývá je veliké tělo.

Nakonec, žijeme ve 21. století a jediným standardem tohoto století bude vyváženost mezi obrazovou kvalitou a kompaktností, což nabízí fotoaparáty se senzorem APS. Tohle je důvod toho, proč neděláme full-frame.

Kontroly firmware na Fujikině v lednu 2016

Uvede Fujifilm vůbec někdy na trh plnoformátový fotoaparát?

Stoprocentně ne!

Kunio Ao – Fujifilm Corporation – “The main goal for EI division is willing to be the 3rd brand on the world market”

www.fujifilm.cz

They are from a photographical field, but they don’t primary stay behind the camera. They are connected to a prestigious photo brands, they are editors, sale managers and they are living in the photographical world every single day. They are surrounded by the photography, but they percieve this world from a different perspective. They cooperate with photographers, the do the interviews with them, they choose their photographs, they are choosing new ambassadors and they have to check all new trends on this dramatically changing market. 

How is the photo market seen by professionals from the second side?

This month I do the interviews with Aleš mejdrech from Carl Zeiss spol. s.r.o., Kunio Ao from Fujifilm corporation, René Tomaides as for Fomei a.s., Milan Formánek as for Red Bull and Rudolf Stahlich, editor in-chief at FotoVideo magazine.

Dear Kunio-san, at first I’d like to say thank you for your time. And for the opportunity 

to make an interview with you.

 

How long time are you connected to Fujifilm co?

In 2002, I graduated at the University in Japan and started to work at FUJIFILM.

I’m here for all the time.

Have you had any other job before you started your work at Fujifilm?

No, FUJIFILM is my first company, hopefully will be my last company.

What are you responsible for at Fujifilm?

Currently, I am in charge of product planning of Interchangeable lens systems.

Latest my works are X-Pro2, XF35mmF2, XF16mmF1.4 and XF90mm.

Next to it I’m an event planner, like FUJIKINA, Photokina, and events related to launching of Fujifilm new products, which I produce in a cooperation with X-Photographers and ambassadors.

Hahaha, X-Pro2 and all the lenses are in my bag. These are my the most used combo!

What are the major goals for Fujifilm PI and EI?

The main goal for EI division is willing to be the 3rd brand on the world market in an interchangeable camera category.

My personal goal is producing of revolutionary cameras and events.

Even the result of top rate is just for instant. It is just a number. But, the product itself, the event itself are eternal. At least, the camera owner, the attendant won’t forget such a kind of product and
event.

Photographical market is every single year falling down, but it’s not a case of Fujifilm, why so?

For the last 10 years the market has been like a bubble. It was constructed of so many unfamiliar customers and few enthusiast. Now, the unfamiliar customers disappeared and the enthusiasts are remaining. Most of FUJIFILM cameras users are these enthusiasts.

Enthusiasts realize the value of X-system and switch to X-serie from their Canon or Nikon system. This
is the reason, I think.

What means your new logo from 2015 „Value from innovation“?

The logo should explain whole domain of FUJIFILM company, like medicals and also cosmetics not only imaging and informations.

These words are general to me, does not mean anything so deep. I prefer the unofficial logo
“Evolution to Revolution”.

You are developing new firmwares why? Isn’t it contraproductive for the business?

We are always pursuing the perfection of products.

Because it is a honestness and hospitality for our customers and photographers.

View-finder there are two types (EVF, OVF) in Fujifilm cameras and one type of camera is without a viewfinder, which one type is the most sell?

EVF type is majority.

But, in OVF series, we have many long-selling models.

Why the new X-Pro2 doesn’t have a tilt-shift LCD?

If you use Pro2’s HMVF (hybrid multi-function viewfinder) , you will not request tilt-shift LCD again.

OVF of X-Pro2 is one and only.

if anybody wants to use tilt-shift LCD, then he can go for X-T1.

What is the meaning of X-E2S, isn’t this camera almost the same as X-E2 after the newest firmware update?

There are differences in hardware between X-E2 and X-E2S. Dial, levers, and shape of grips.

Can people be looking forward to some cool special straps or bags for the X-series cameras?

I received this request, but, indeed there are so many brands producing straps and bags, so we do not plan it.

Why did you started with APS-C sensors, why not a Full-frame?

At first, we don’t percieve the “24x36mm format” as “full-frame”.

We see it as “135 format” and the format which was chosen by Leica.

I hope you know why Leica chose 24x36mm format for his first camera.

It was a reason to create “small and mobile” camera. *though at the era, full-frame mean “8×10 format” and the camera was quite big and heavy.

But now, the camera with 24x36mm format is quite big and heavy like 8×10 camera. it is very strange
and it is a nonsense.

135 format itself has not changed, but the mentality has changed completely.

Now 135 format system is half-baked. Though sensor is bigger, but there is no lens which could cover whole image area, as a result the image quality is not good.  So the only thing left is just a huge body.

We are living in the 21st century.

The next standard which has a balance of image quality and mobility is APS.

This is the reason.

Will you ever come with Full Frame?

Completely “NO”.