Veronika Souralová je s Czech Press Photo spojená již od roku 2004, kdy se jí poprvé účastnila jako fotografka. Tehdy se divákům líbily její fotografie mravenců, které se v diváckém hlasování ocitly na druhém místě, hned za vítěznou fotografií zachycující Václava Havla.

Jak řekla sama Veronika, je to pro ní trochu úsměvná historie. Veroniku soutěž zajímala více a tak se stala členkou organizačního týmu, ve kterém pracovala naplno pět let. Ze začátku vedla besedy s fotografy s Nikon Gallery, tenkrát ještě Czech Photo Gallery, poté připravovala autorské prezentace a besedy s oceněnými fotografy na Staroměstské radnici, pronikla do světa fotografie spojeného se soutěží a stala se pravou rukou zakladatelky soutěže Daniely Mrázkové. Dnes stojí v čele této prestižní žurnalistické soutěže.

Veronika Souralová se rozhodla dát soutěži nový rozměr a právě o těchto novinkách, které otevírají dveře dalším fotografům, je náš rozhovor.

BIO:

Veronika Souralová je v rámci CZECH PRESS PHOTO aktivní několik posledních let. Původně vystudovala stavební fakultu Českého vysokého učení v Praze. Je fotografkou, galeristkou, kurátorkou výstav, autorkou několika knih pro děti, pořádá pravidelné akce a besedy s fotografy. Současně s tím dlouhá léta pracovala v oblasti marketingu a PR. Předsedkyní správní rady společnosti CZECH PHOTO, která pořádá soutěž CZECH PRESS PHOTO, je od  listopadu 2015, v současné době ředitelkou soutěže. Je iniciátorkou založení multižánrového centra pro fotografy Czech Photo Centre.

Před koncem roku 2015 jste se stala ředitelkou Czech Press Photo, čekala jste to?

Ano, jistě. Ke kompletnímu převzetí soutěže došlo po vzájemné dohodě a dlouho jsem se na to připravovala.

CPP 2015_komentovana prohlidka

V čem je to pro vás jiné? 

Již minulý ročník 2015 jsme, až do termínu poroty, připravovaly s Danielou Mrázkovou společně, výstava a ceremoniál už byly plně v režii mé a nového týmu. Myslím, že to bylo na první pohled vidět – alespoň doufám. Výstava na Staroměstské radnici měla v rámci možností pozměněnou podobu: přehlednější členění, optické oddělení kategorií, o sto fotografií méně, interaktivní videosekci s možností využití tabletů, výrazněji řešenou sekci kategorie Příroda. Výstavu jsme uváděli pod heslem: „Svět není jen o dramatických událostech, ale dokáže být také zábavný i krásný“.  Proto byly vedle oceněných fotografií, které vybrala porota,  vystaveny i vybrané neoceněné, které dobře dokreslily uplynulý rok – viděný očima českých a slovenských fotožurnalistů. Ceremoniál v Brožíkově síni a vernisáž byly také pojaty jinak, trochu velkolepěji a svižněji.

Ceremoniál moderoval Jakub Železný, o hudební doprovod se postaral Matěj Ruppert.

Na předávání cen Czech Press Photo 2015 jste uvedla, že se můžeme těšit na změny. Co nás čeká?

Změny. To byl nutný první krok. Prestižní soutěž, kterou procházejí naši nejlepší fotožurnalisté (a dnes i tvůrci videí), byla založena před 21 lety.  Za tu dobu se svět kompletně proměnil. Tak je nutné na to reagovat a soutěž posunout dopředu.  Předně jsme změnili její vizuální podobu. Máme nové logo, nové webové stránky www.czechpressphoto.cz. Snímky se do soutěže budou zasílat elektronicky – s tím souvisí zakoupení nového porotovacího programu,  máme pozměněné kategorie, porota bude hodnotit zvlášť singl snímky a série,  vyhlašování výsledků bude formou nominací, chceme dát šanci mladým autorům (cena Canon Junior v hodnotě 70.000 Kč) pro autory do dvaceti let, letos bude také udělena cena ČTK (výhrou bude poukázka na zboží v hodnotě 80.000 Kč), spolupracujeme s novými partnery…  Je toho opravdu hodně, pracujeme naplno, děláme to v nejlepší dobré vůli a doufáme, že „naši“ fotografové budou spokojeni. Tuto soutěž organizujeme pro fotografy, bez nich by neexistovala.  Samozřejmě oceníme i jejich reakce. Nejvíc ty kladné ☺.

CPP_ceremonial 2015_jan_ zatorsky

Dočkáme se  tematického rozšíření, minimálně v oblasti videí?

Podívejte se na webové stránky. Kategorie jsou pozměněny – některé zůstávají, jiné chybí nebo jsou naopak nové – například kategorie Problémy dnešní doby či kategorie Lifestyle – k té nás vedly i poznatky z autorských prezentací s autory, kdy mnohokrát hovořili o tom, že  cesty do zahraničí za  fotografováním reportáží dnes často nahrazují zakázky pro lifestylové magazíny. Doufáme, že tato kategorie také přiláká k soutěži  nové mladé autory.

Tradiční je Grant primátora Prahy – roční tvůrčí stipendium na fotografování proměn hlavního města. Grant Prahy je taková další hlavní cena soutěže, stipendium obnáší 120.000 Kč. Jak se o grant ucházet? Je třeba zaslat  ukázku projektu, kterým se autor chce zabývat, cenu vybírá na doporučení poroty osobně primátor.  Povinností držitele je pak po roce práce osobně odevzdat při malém ceremoniálu pražskému primátorovi dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely. Jsem velmi zvědavá, jaké téma letos zvítězí.

Ve videosekci máme novou kategorii (nyní jsou tedy kategorie tři)  INVESTIGATION, kategorii určenou pro investigativní reportáže či dokumenty v délce nepřesahující dvacet minut.

Je možné, že k malým obměnám dojde i v příštím roce. Poučíme se z letošního ročníku. Záleží na tom, jaké snímky do soutěže budou přihlášeny, kolik autorů se zúčastní letošního ročníku „v novém hávu“ … Od toho se odrazíme.

CPP_ vystava staromestska radnice foto_Jaroslav_Hora_FGI0149

Jak se vlastně sestavuje odborná porota?

Sestavení správné poroty je důležitý, nikoliv však snadný úkol. Hodnocení fotografií je subjektivní a neměřitelný proces. Jsem si vědoma toho, že vyhlášení výsledků každoročně vyvolává diskuze: „Proč vyhrála právě tato fotografie a ne jiná? To já bych vybral absolutně jinak…“ Tým organizátorů vždy zve do poroty zástupce top světových fotografů a editorů. Ze svých zkušeností s uplynulými ročníky mohu jednoznačně prohlásit, že porota, která zasedá tři dny téměř nepřetržitě od rána do večera,  vybírá fotografie s obrovským nasazením a  dle své nejlepší vůle, za daných podmínek a v daném čase nejlépe, jak je to možné.

V letošním ročníku, který bude výjimečný tím, že  Czech Photo o.p.s., organizátor soutěže Czech Press Photo otevře nové fotografické centrum (o tom níže), které zahájí výstava  VII Photo Agency (VII je fotografická agentura s pobočkami v New Yorku, Los Angeles a Paříži. Byla založena sedmi významnými fotoreportéry -odtud její název- 9. září 2001. Autoři: Alexandra Boulat, Antonin Kratochvil, Ashley Gilbertson, Christopher Morris, Danny Wilcox Frazier, Ed Kashi, Franco Pagetti, Gary Knight, Jessica Dimmock, Joachim Ladefoged, Jocelyn Bain Hogg, John Stanmeyer, Maciek Nabrdalik, Ron Haviv, Sarker Protick, Sim Chi Yin, Stefano De Luigi, Tomas van Houtry)

A proto letošní porotě budou dominovat právě fotografové agentury VII – její tři zástupci Ron Haviv, Ed Kashi a Antonín Kratochvíl pod vedením již tradičního předsedy poroty Petra Joska jsou zárukou kvalitního výběru ze soutěžních snímků.

CPP 2014_porota

Jak náročný je tedy proces výběru vítězných snímků?

Proces je velmi namáhavý a pro porotu vyčerpávající. Do loňského roku byly snímky posílány v tištěné podobě. Okolo 3000 fotografií bylo rozkládáno po chodbách rezidence primátora nebo Staroměstské radnice (jedině tak velké prostory byly vhodné), tým asistentů pokládal postupně jednotlivé kategorie a jednotlivá kola, přenášel fotografie z místa na místo. Letos poprvé budou snímky posílány elektronicky. To bude velká změna pro soutěžící, ale i pro nás. Nebereme to na lehkou váhu, inspirovali jsme se přihlašovacím a porotovacím programem užívaným na maďarském Press Photo. Byla jsem se v Budapešti na hodnocení jejich soutěže podívat, Petr Josek tam shodou okolností byl v porotě. Program je přehledný, pro porotce snadno uchopitelný. Právě probíhá finální podpis smlouvy a transformace na českou mutaci. Připadá mi, o co je program přehlednější, paradoxně o to je transformace složitější. Ale do otevření příjmu prací bude vše doladěno a doufám, že bude vše dobře fungovat. Děláme pro to maximum…

CPP 2015_ porota

Dochází k neshodám při výběru vítězných fotografií?

Samozřejmě, bylo by divné, kdyby ne.  Někdy jsou neshody větší, někdy menší. Nejdelší diskuze se většinou vedou okolo výběru Fotografie roku. Titul “Fotografie roku” je hlavní cenou soutěže. Je  udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající estetickou úroveň a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 120.000 Kč a skleněnou plastiku Křišťálové oko.

Tato fotografie je vlastně nejdůležitější, objeví se ve všech médiích a stává se na dlouhou dobu symbolem celého roku. Já sama si uplynulé ročníky v hlavě  kóduji podle fotografií roku Czech Press Photo.

Stává se vám, že vám dojde série fotek, pořadí jednotlivých fotografií je dáno autorem, ale vám to „štimuje“ až ve chvíli, kdy si fotografie poskládáte do vlastní linky?

Ano, porota často fotografie poskládá jinak, než má autor označeno, někdy sérii pokrátí či z ní vybere jen jednotlivý snímek. S výběrem na výstavu je to obdobné.  Tady se dostáváme i k problematice singl versus série snímků. V posledních letech jednotlivých snímků v soutěži ubývá a jsou nahrazovány celými sériemi. Myslím, že je to škoda. Jednotlivá silná fotka, která má všechny atributy dobré novinářské fotografie, dokáže diváky nejlépe oslovit. Proto letos vyhlašujeme ve většině kategorií opět zvlášť hodnocení série a singlů. Doufáme, že to autory přiměje k přemýšlení. Myslím, že vybrat  dobrou jednu samostatnou fotku, je těžší, než vybrat dobrou sérii.  Ale to je můj názor, vybírat bude samozřejmě porota ☺.

IMG_6554up

V čem spatřujete význam a smysl této soutěže?

Význam soutěže vidím ve dvou rovinách:

První je význam pro fotografy. Fotografové zaměstnaní v agenturách jsou zahlceni každodenní rutinní prací, fotografují dle potřeb svého zaměstnavatele, časopisy omezují počet reportáží, do zahraničí redakce své fotografy vysílají čím dál méně a naopak čím dál více přejímají fotografie z agentur. Prostoru pro prezentaci vlastní tvorby ubývá, pokud je vůbec nějaký. Soutěž Czech Press Photo je místem, kde se vlastní tvorba dá prezentovat, ukázat veřejnosti… Zde na ni přímo čekáme!!   V neposlední řadě ocenění v této prestižní soutěži pomáhají i při získání prestiže zaměstnání –  je to prostě bonus navíc. Dobrých fotografů je hodně a je potřeba se něčím odlišit. Prostě do životopisu je vždy přínosné napsat : v roce xxxx jsem získal ocenění v soutěži Czech Press Photo.

Druhý význam je pro veřejnost. Výstava Czech Press Photo, pravidelně konaná na Staroměstské radnici, je již fenomén. Lidé jsou na ni zvyklí, jezdí za ní z celé republiky. Děti ze základních škol, přes střední až po vysokoškoláky – studenti fotografie a žurnalistiky, celé třídy, zájmové kroužky, sdružení, novináři… se přicházejí podívat na události, které se odehrály v průběhu roku, tak jak jim je předkládají svými specifickými pohledy naši nejlepší fotografové. Návštěvníky velmi zajímají komentované prohlídky, za většinou fotografií stojí silný příběh a je o čem hovořit. Měla jsem radost a moc jsem si vážila toho,  že v uplynulém ročníku v prostorách výstavy pedagogové předávali svým studentům i pololetní vysvědčení. Výstava má prostě tradici a váhu.

CPP2015 roman vondrous CPP2015

Autor – Roman Vondrouš

Proč bývají tak často ty „nejlepší“ fotky nositelkami určitých forem utrpení?

Mám dojem, že toto je rozšířené mínění mezi lidmi – Czech Press Photo rovná se fotky utrpení. Ale to přece není pravda. Ano, dramatické události, které fotoreportéři zachycují, jsou často i  obrazem utrpení, ale silné emoce, které mají přenést na diváka, mohou přece být i z radostných událostí. Svět prostě takový je: na jedné straně války, bída, strach a na straně druhé se lidé všude a za každých okolností snaží být šťastní – jak to jen jde. A prací fotoreportérů je tento náš svět pravdivě zachycovat.

Vím, je to těžké, obecně v médiích opravdu převažují fotografie násilí, široké vrstvy lidí zase chtějí jen bulvár, VIP zprávy… ale člověk musí být optimista, věřit, že se to změní. Rozhodně: práce fotoreportérů je důležitá a nezaměnitelná.  A i když v dnešní době nejede zrovna na stoupající „vlně“, věřím, že si svou důležitost zachová a že k tomu i soutěž Czech Press Photo a zájem veřejnosti o ni pomůže.

2014_fotoroku_ Filip Singer

Fotoroku 2014 – Autor Filip Singer

Mohla by podle vás pozitivní fotka oslovit tak široké publikum lidí jako fotografie zachycující bolest a nepřízeň?

Samozřejmě, že ano. Okamžitě se mi před očima vybaví Fotografie roku 2003 IBRY IBRAHIMOVIČE –  ze série: Příběh sedláka Jana Rajtera. Jan Rajter s malým Vašíkem na pastvině v Mrzlicích. Obyčejné štěstí dědečka a vnuka, i když na pozadí pohnutého příběhu.

Porota tenkrát napsala: Porota je potěšena, že mohla hlavní cenu přiřknout fotografii, která se vymyká ze záplavy snímků zobrazujících lidské utrpení. Tyto obrazy totiž často otupují naše smysly, takže už téměř nejsme schopni rozpoznávat cenné momenty lidského života. Snímek navazuje na tradici české fotografie – na laskavý pohled na svět. A přitom splňuje všechna kritéria práce, která si zaslouží titul FOTOGRAFIE ROKU.

Naprosto souhlasím!

pressfoto2003 001

Foto roku 2003 Autor – Ibrahimovic

Myslíte si, že může video nějak významně ohrozit pozici fotografie jakožto komunikačního média?

Myslím, že může a že se to děje.  I proto máme v soutěži Czech Press Photo již čtvrtým rokem video sekci.

Na slavnostním ceremoniálu jsme se dozvěděli i o nově vznikajícím fotografickém centru, v čem pro nás bude přínosem?

Ano, nový projet, myslím, že klidně můžu říci: unikátní nový projekt – multižánrové centrum pro fotografy Czech Photo Centre, naváže na dvacetiletou tradici Czech Photo o.p.s., která pořádá prestižní soutěž Czech Press Photo a přidá k dosavadní soutěži velký bonus: nový prostor pro setkávání všech zájemců o fotografii –  centrum  s celoroční působností.

CZECH PHOTO CENTRE (CPC) je nové fotografické centrum, které se nachází v bezprostřední blízkosti metra  Nové Butovice. CZECH PHOTO CENTRE má ambice stát se jednou z nejvýznamnějších galerií v Praze a bude podporovat v seberealizaci nejen profesionální fotografy, ale zájemce o fotografii všech věkových skupin. Cílem centra je poskytovat prostor a vhodné prostředí pro komunitu aktivních fotografů a vtáhnout do kulturního dění i „obyčejné“ obyvatele a návštěvníky hlavního města Prahy.

 Vnitřní Galerie s rozlohou téměř 200 m2, rozlehlá, s vysokými stropy, moderně řešená, s dobře vymyšleným výstavním systémem,  s workshopovou místností, spojená s restaurací, open gallery, zajímavě koncipovaným veřejným prostorem s „plastikou šitou na míru centru“ dá vzniknout nové „umělecké zóně“ mimo střed města, snadno dostupné prostředky MHD. Programovou náplní centra bude kontinuální výstavní činnost s doprovodnými aktivitami (workshopy, besedy, přednášky a edukativní činnost). Výrazným prvkem bude rozsáhlý fotografický archiv, ve kterém jako první budou uloženy fotografie všech jedenadvaceti ročníků soutěže Czech Press Photo. 

Nyní probíhají poslední přípravné práce programu na rok 2016, dokončování stavebních úprav a práce na vybavení prostoru galerie. Slavnostní otevření galerie a zahájení první výstavy (VII PHOTO) se uskuteční 13.10. 2016.

Všichni jste srdečně zváni!

na stavbe CPC

CPC_vizualizace

CPC_vizualizace galerie CPC

Jak Czech Press Photo změnilo váš život?

Zcela zásadně. Můj současný život se dělí na život před převzetím Czech Press Photo a po. Veškeré své síly věnuji transformaci soutěže a uvedení do chodu nového centra fotografie. Čas mi nezbývá na nic jiného, vlastně jsem vše jiné ze svého života vypustila. Je to opravdu hodně práce, ale jsem přesvědčená, že dělám dobrou věc. Samozřejmě potřebuji podporu ze strany nového týmu a hlavně  fotografů – takže prosím všechny fotografy a milovníky fotografie: staňte se součástí projektu s názvem Czech Photo Centre – je určený pro vás. A to, že se těšíme na vaše soutěžní snímky do 22. ročníku soutěže Czech Press Photo, snad ani nemusím zdůrazňovat. Uzávěrka je 30. září 2016.