V předchozích dvou kapitolách jsme se věnovali nastavení CMS v aplikaci obrazového editoru Photoshop. Probrali jsme nastavení volby pracovních prostor, akce při otevírání souborů s chybějícími ICC profily a také s profily, jež jsou v nesouladu s nastaveným pracovním prostorem. Dnes si vysvětlíme, jak ve Photoshopu použít funkci Kontrolní náhled a jak využít nastavení profilů pro tisk.

Kontrolní náhled (soft-proof)

Nastavení kontrolního náhledu na vašem monitoru je jednou z významných výhod v rámci využití CMS ve vašem editačním softwaru. Díky této funkci můžete ušetřit spoustu frustrací, materiálu či peněz. A to ať již provádíte vlastní tisk nebo využíváte služeb profesionální laboratoře, která je schopna vám poskytnout ICC profil materiálu, na který bude fotografie provedena.  Opět připomínám, že tuto výhodu Photoshopu můžete nejlépe využít pouze v případě, pokud je váš monitor zkalibrován a v operačním systému je k dispozici ICC profil vašeho monitoru.

Pomocí menu Zobrazení / Nastavení kontrolního náhledu můžete vybrat „Pracovní CMYK“. Toto nastavení provede přechodnou kontrolu zobrazení RGB barev při jejich převodu do vámi vybraného pracovního prostoru CMYK. Pro tento jednoduchý pracovní postup je využito odpovídající přednastavení.

CMS ve Photoshopu  poskytuje další výhody sofistikovaného nastavení kontrolního náhledu.

Pomocí menu Zobrazení / Nastavení kontrolního náhledu /Jiné otevřete okno „Vlastní podmínky kontrolního náhledu“.

 

Nastavení Simulace zařízení: poskytuje možnost volby pro zobrazení RGB náhledu na vašem monitoru, které vám pomocí profilů příslušných zařízení umožní simulaci,  jak bude váš obrázek vypadat na zvoleném zařízení či tisku.

Záměr reprodukce: umožňuje možnost způsobu převodu barev, které budete využívat pro převod vašeho obrázku z používaného profilu do zvoleného výstupu. Jednoznačná výhoda je v možnosti zachování obrazových dat v širším RGB barevném prostoru, jejich úprav, ale s aktivní kontrolou, jak bude obraz reprodukován na vámi zvoleném tisku či dalším vybraném zařízení.

Aktivace volby Zachovat RGB čísel umožňuje náhled, jak by obraz vypadal bez převodu barev z výchozího do cílového profilu (například pokud zařízení umožňuje CMS a obsluha ho správně nenastavila). Toto zobrazení je k dispozici pouze mezi převody různých barevných prostorů ve stejném barevném modulu (např. AdobeRGB do RGB profilu tiskárny, nebo  CMYK Coated FOGRA39 do CMYK Web Coated FOGRA28).

Volba zobrazení (na obrazovce)

Aktivace Simulovat barvu papíru umožňuje výběr simulované barvy papíru výstupního profilu a Simulovat černou tiskovou barvu umožňuje ukázat blednutí černé v tiskovém procesu. Toto zobrazení je užitečné pokud připravujete výstupy pro úzké barevné gamuty a méně kvalitní papíry, jako je například tisk na novinový papír.

Vaše přednastavení kontrolního náhledu si můžete uložit pro jeho opětovné použití.  Pokud provedete přednastavení kontrolního náhledu bez otevřených dat, bude toto přednastavení jako prvotní při výběru „Kontrolní náhled barev“.

Zobrazení / Kontrola gamutu. Tímto příkazem jsou zvýrazněny všechny barvy, které se nacházejí mimo gamut vybraného profilu. Prvotně je použito pro pracovní prostor CMYK profilu, ale pokud je kontrolní náhled aktivní pak záleží na vybraném výstupním profilu. Můžete změnit přednastavené barvy výstrahy pomocí menu Preference. Znalost barev, které jsou mimo gamut zobrazení poskytuje možnost úprav pro zajištění optimalizace vašeho tištěného obrazu. Současně si můžete vytvořit představu, jakým způsobem budou vnímat barvy obrázku osoby, které trpí dvěma nejčastějšími formami barvosleposti. To může být užitečné, pokud například tvoříte loga v podobných prostředích.

Tisk

Photoshop také umožňuje využití profilů při tisku. Toto je obzvláště užitečné pokud tisknete na jednoduché inkoustové tiskárny pro poskytnutí kvalitního barevného výstupu.

Pro nastavení voleb CMS vyberte nabídku Soubor / Tisk. Klikněte do menu vpravo – Správa barev. V nabídce Zpracování barev: vyberte „Správu  barev provádí Photoshop“. Tímto výběrem si otevřete možnost volby Profil tiskárny pro vámi použitý tiskový materiál založený do vybrané tiskárny.

Volbou Normální tisk bude před tiskem proveden převod tiskových dat z pracovního prostředí Photoshopu do příslušného profilu tiskárny dle zvoleného záměru reprodukce. Pro Záměr reprodukce zvolte metodu přepočtu, která vám vyhovuje (viz dřívější kapitoly).

Při volbě Kontrolní nátisk na papír (Hard Proof) vám Photoshop umožní pomocí tiskárny, která má širší barevný gamut než simulované zařízení, vytvořit simulovaného tisk jiného tiskového zařízení. Využívá se například při odsouhlasení tisku na ofsetu. Photoshop nejprve převede obrazová data do profilu vybraného v nabídce Vlastní nastavení…  a pak teprve do příslušného profilu tiskárny. Pro zajištění simulace barvy papíru kontrolního nátisku vyberte pro záměr reprodukce přepočet Absolutní kolorimetrická.

Při zaškrtnutí nabídky Napodobit barvy tisku a Zobrazit bilý papír se tiskový náhled vlevo bude měmit podobně jak bylo popsáno výše v kontrolním náhledu. Po zaškrtnutí nabídky Kontrola gamutu budou zvýrazněny plochy barev, které se nacházejí mimo gamut tiskárny.

! Nezapomeňte, že v nastavení příslušné tiskárny musíte vypnout CMS, jelikož CMS je prováděn pomocí Photoshopu.