CMS a Adobe Photoshop

Photoshop a další aplikace, které podporují Color Management Systém (CMS) vkládají data ICC profilů do datových souborů obrázku (tagged file). Měli byste vědět, že ne všechny typy digitálních obrázků tyto ICC profily podporují – např. GIF.

Poznámka: Vyvarujte se aplikacím, které nepoužívají nebo nevytváří tyto vložené profily, zvláště, které nepodporují používání ICC profilu monitoru. Barvy monitoru a obrázku nenaleznou nejbližší možnou shodu. Některé aplikace dokonce odstraňují profily z vašich obrázkových dat, aniž by vás na to předem upozornily.

Nastavení barev

Pro nastavení klikněte na položku Úpravy > Nastavení barev.

Ve Photoshopu jsou možnosti přednastavení barev. Například nastavení Univerzální evropská je ideální pro práci převažující se zveřejňováním fotografií na web či na starších monitorech, nastavení Prepress je vhodné pro tisk fotografií.

obr-1aobr-1b

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní prostory:

Velmi často pracujeme s velkým množstvím barevných prostorů a to i v různých barevných modulech (RGB, CMYK, LAB). Pro zjednodušení práce a možnost vzájemné výměny dat byly standardizovány určité všeobecně přijatelné barevné prostory – pracovní prostory.

Pro modul RGB máme k dispozici sRGB, Apple RGB, Adobe RGB (1998), ECI-RGB, ProPhoto RGB a další.

Pro eliminaci specifických hodnot příslušného vstupního zařízení, obvykle převedeme data z originálního vstupního barevného prostoru do standardizovaného pracovního prostoru, ve kterém provádíme další úpravy. Díky ICC profilu vstupního zařízení dojde k přesnému převodu barev. Pro zamezení ztráty kvality volíme pracovní prostor s podobným nebo větším barevným gamutem než má vstupní zařízení. S digitálním fotoaparátem využíváme převodu za použití RAW konvektoru.

Proč jsou definovány různé pracovní prostory pro barevné moduly?
Tyto prostory se liší hlavně v barevném rozsahu (gamutu), který dokáží zahrnout. V některých činnostech je výhodou využívat užší barevný prostor a v jiných naopak je lepší širší.
Pokud například váš fotoaparát (vstupní zařízení) má široký gamut, měli byste používat pracovní prostor s odpovídajícím rozsahem, aby nedocházelo ke ztrátě kvality. Zvláště pokud máte v úmyslu zobrazovat svoje zvětšeniny na několika rozdílných typech výstupních zařízení, například fine art tisky, digitální osvit, kvalitní monitory apod.
V případě, že svá data převedete do užšího pracovního prostoru, můžete ztratit některé barvy, které mohly být reprodukovány v těchto výstupních zařízeních.

Pokud ovšem budete používat barevné prostory s vysoce širokým gamutem, počet (bitů) reprezentující barevné hodnoty nemusí být dostatečný pro rozlišování mnoha různých barevných tónů, které váš gamut umožňuje zobrazit (v 8-bit je k dispozici pouze 256 samostatných hodnot pro 1 kanál). U mnoha z těchto samostatných hodnot tak může dojít ke ztrátě, jelikož váš obraz nemusí vždy dosahovat krajních barev tohoto teoretického gamutu. Tento problém může být ještě horší v případě, že úpravami provádíte mnoho korekcí vytvářející další přepočty. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat 16-bit model pro velmi široké gamuty.

Seznam nejdůležitějších barevných prostorů pro fotografy:

sRGB

Tento barevný prostor byl historicky navržen zvláště pro použití na monitory. Je vhodný pro prezentaci fotografií na WEBu (většina prohlížečů nepodporuje CMS – výjimka Mozilla Firefox). Definuje gamut, který by mohly zobrazovat průměrné monitory. Jedná se o relativně úzký barevný prostor. Vhodný pro minilaby (neumožňují CMS) a sofistikované zařízení bez obsluhy CMS (digitální osvitky, injet tiskárny a pod.). Mnoho digitálních fotoaparátů umožňuje vytvářet obrázky v tomto barevném prostoru. Gamut sRGB je však podstatně užší než jsou schopny dnešní fotoaparáty zobrazit.

obr-2

Zobrazení rozsahu prostoru sRGB /šedý útvar/  v nezávislém prostoru CIE Lab /červená čára/.

Adobe RGB

Velice populární barevný prostor mezi uživateli Photoshopu. Má větší barevný prostor než sRGB a zahrnuje nejvíce tisknutelných barev. Tento barevný prostor je preferován pro moderní digitální fotografii. Monitory schopné zobrazovat téměř celý prostor jsou již relativně cenově dostupné (Eizo CS). Vhodný pro fine art tiskárny, digitální osvitky – díky novým generacím fotomateriálů.

obr-3

Zobrazení rozsahu prostoru Adobe RGB /šedý útvar/  v nezávislém prostoru CIE Lab /červená čára/.

ProPhoto RGB

Tento barevný prostor byl definován a je podporován formou Kodak. Poskytuje velice široký gamut a měl by být používán pouze s barevnou hloubkou 16-bit.   Je to jediný barevný prostor zde uveden, který je schopen pokrýt celý barevný gamut dnešních fotoaparátů. Proto je také interním pracovním prostorem pro Adobe Camera Raw a Lightroom.

obr-4

Zobrazení rozsahu prostoru ProPhoto RGB /šedý útvar/  v nezávislém prostoru CIE Lab /červená čára/.

Dalším barevným prostorem je například Apple RGB, který v současné době není využíván. Byl definován pro určitou řadu Apple monitorů.

ECI-RGB – barevný prostor byl navržen ECI – the Europen Color Initietive, skupina společností jež se rozhodla definovat standardy produkčních barev v Evropě. Prostor byl navržen, aby obsahoval všechny barvy, které mohou být reprodukovány pomocí tiskáren. Gamut je podobný Adobe RGB a zahrnuje i některé zelené barvy, které mohou být reprodukovány na tiskárnách, atd.

Barevná hloubka (Color depth):

 V barevných modelech využíváte 8-bit (1 byte) nebo 16-bit (2 byte) pro specifické množství (nebo procentuálně) pro samostatnou hodnotu kanálu (například R červený). Některé formáty podporují dokonce 32 bit pro primární barvu – např. pro HDR obrázky – high dynamic range.

Proto máte obrázek v režimu 8-bit nebo 16-bit. Rozdílná bitová hloubka je možná, ale nemusí být současně podporována všemi aplikacemi.

Použití 16-bitů zdvojnásobí prostor potřebný pro uložení dat, ale poskytuje více tonálního rozsahu pro rozdílné barevné hodnoty a poskytuje větší preciznosti výpočtů s menším čtením chyb.
Při použití 8-bitů se hodnoty jednotlivých kanálů mohou měnit od 0 do 255 při použití celých čísel. Celá čísla jsou použita jak pro 8-bitů, tak pro 16-bitů na kanál.

Použité 16-bitové hloubky je dán rozsah od 0 do 65.536 na kanál.

Pro CMS není podstatné, jakou barevnou hloubku používáte. S ohledem na různé kombinace třech základních barev prostoru RGB získáte až 16.777.216 rozdílných barevných odstínů (256x256x256). Naše oči mohou rozeznat pouze okolo 120-200 rozdílných odstínů konkrétních barev (v závislosti na osvětlení, kontrastu, pozorovací vzdálenosti apod.).

Avšak z důvodu barevných optimalizací, při kterých dochází k barevným posunům, transformacím a výpočtům barevných hodnot je použití 16-bit hloubky doporučováno.

obr-5

V případě používání pracovního prostoru ProPhoto RGB je nutné také používat 16-bit hloubku. Níže uvedený zjednodušený obrázek graficky zobrazuje přibližné rozhraní pracovních prostorů sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB umístěné na nezávislém prostoru CIE XYZ.

Pro popis maximální zelené 8-bit hloubou v prostoru sRGB (R0,G255,B0) oproti hodnotě barvy bílé  (R255,G255,B255) je stupnice 256 odstínů barev dostatečná.

obr-6

 

Jak je z grafu patrné, prostor ProPhoto RGB může zobrazovat oproti prostoru sRGB v oblasti zelené více jak dvojnásobek tónů. Pokud bude pro ProPhoto RGB opět použit popis 8-bitovou hloubkou (s 256 možnými odstíny) může při zobrazení fotografie docházet v jemných přechodech k posterizaci barev.

obr-7

Miloslav Riegl