CMS a Adobe Photoshop (pokračování)

 V předchozí kapitole jsme otevřeli téma Nastavení barev a vysvětlili jsme si nastavení Pracovních prostorů. Dnes probereme zbývající volby Nastavení barev a dále pak problematiku ICC profilů.

obr-1

Zásady správy barev

Určují způsob, jak Photoshop bude zpracovávat barevná data otvíraných obrázků. Umožňuje zobrazení výstražných zpráv v případech nesouladu profilu.

RGB,CMYK a Stupně šedi  Photoshop určuje způsob přenesení barev otvíraného obrázku do nastaveného pracovního prostoru. Následující volby umožňují:

  • Zachovat vložené profily Standardní volba. Poskytuje jednotnou správu barev.
  • Převést do pracovního prostoru Převede barvy do platného profilu pracovního prostoru. Zajišťuje, že vaše data používají jednotný profil pracovního prostoru.
  • Vypnuto Ignoruje vložený profil barev dokumentu a nepřiřadí ani pracovní prostor. Pokud nemáte konkrétní důvod, pak tuto volbu nedoporučuji.

Nesoulad profilů: Dotaz při otevírání  Photoshop zobrazí informaci, že barvy otevíraného dokumentu jsou popsány jiným prostorem, než je nastavený pracovní prostor. Při aktivaci této volby máte zajištěnou kontrolu a možnost výběru způsobu převodu. Pokud tato volba není aktivní, bude převod automaticky proveden dle předchozího zadání zásad správy barev.

Nesoulad profilů: Dotaz při vkládání  Zobrazí zprávu, když při importu barev do dokumentu vložením nebo přetažením barevný profil nesouhlasí. Umožňuje změnit chování zásad.

Chybějící profily: Dotaz při otvírání Zobrazí zprávu, když otevře neoznačený dokument. Nabízí možnosti nastavení výchozího chování zásad. Doporučuji aktivovat pro zajištění kontroly.

Volby převodu barev

Definuje, jak Photoshop zpracuje barevná data při přechodu z jednoho barevného prostoru do druhého.

Modul  Určuje modul správy barev (Color Management Modul – CMM) používaný k mapování gamutu jednoho barevného prostoru do gamutu jiného prostoru. Pokud nemáte konkrétní důvod pro jiné nastavení, doporučuji zachování přednastaveného modulu Adobe (ACE).

Záměr  Určuje záměr reprodukce, který se použije pro převodu barev z jednoho barevného prostoru do druhého. Záměry jsou  Perceptuální, Sytost, Relativní kolorometrická a Absolutní kolorometrická. Jejich chování je popsáno v předchozích částech – „Jak CMS pracuje“.

Použít kompenzaci černého bodu Zajistí zachování detailů ve stínech obrazu simulováním plného dynamického rozsahu výstupního zařízení. Důležitá při prezentaci tiskem.

Rozklad barev Určuje, zda se použije rozklad barev při převádění obrazů s 8 bity na kanál mezi barevnými prostory. Umožňuje vytvořit simulaci chybějících barev, které existovaly ve zdrojovém prostoru.

Kompenzovat pro scénu vykreslované profily Photoshop porovnává kontrast videa při převodu ze scény do výstupních profilů (odráží výchozí správu barev v aplikaci After Effects).

Rozšířená nastavení

V aplikaci Photoshop vyberete položku Úpravy > Nastavení barev a zaškrtnete Více položek.

  • Snížit sytost barev monitoru o Tato možnost může pomoci při zobrazování dat uložených v širším gamutu než je gamut monitoru. Způsobí ale nesoulad mezi zobrazením na monitoru a výstupem. Pokud volba není vybrána, může monitor, který má menší gamut než je gamut zobrazovaných dat, zobrazit různé odstíny barvy jako barvu jednu. Pro zachování přesnosti zobrazení, je dle mého názoru vhodné nastavit pracovní prostor Photoshopu v souladu s prostorem, který je Váš monitor schopen zobrazit a tuto volbu neaktivovat.
  • Prolnout barvy RGB s použitím gama Určuje, jak se RGB barvy spolu prolnou při vytváření složených dat (například když prolnete vrstvy, nebo malujete na vrstvy). Hodnota gama 1.00 by měla zajistit nejnižší výskyt artefaktů na hranách. Pokud bude tato volba aktivní, budou vaše data s vrstvami vypadat v jiných aplikacích jinak, než v aplikaci Photoshop.

Tlačítkem OK dokončíte Nastavení barev v aplikaci Photoshop. Při otvírání obrazových dat v aplikaci bude příslušný převod barevných hodnot probíhat v souladu s vaším přednastavením.

Nesoulad Profilů

V případě, že vámi otevíraná data nemají z nějakého důvodu vložený profil (současně máte v nastavené správy barev aktivován dotaz při chybějícím profilu, Photoshop zašle zprávu „Chybějící profil“ ve které vám umožní následující výběr:

 obr-2

Photoshop neumožní vizuální náhled obrazu před výběrem příslušného postupu při hlášce „Chybějící profil“.

  • Nechat jak je (bez správy barev) Tato volba je vhodná v případě, že neznáte a nemůžete zjistit profil, při kterém byla digitáĺní data pořízena. Například při skenování nebyl přiřazen profil scaneru, jiný obrazový editor může ICC profil z digitálních dat smazat apod.

Pro přiřazení vhodného ICC profilu ve Photoshopu z menu „Úpravy“ vyberete možnost „Přiřadit profil

obr-3

Nechte zaškrtnutý „Náhled“, díky němuž můžete v rozbalovací nabídce „Profil“ vybrat ten, který bude barvy zobrazovat nejvhodněji.

  • Přiřadit pracovní RGB: xRGB (xRGB – profil, který jste v nastavení barev vybrali jako pracovní prostor) Použijte v případě, pokud víte, že data byla pořízena se stejným profilem, jako je váš pracovní profil.
  • Přiřadit profil Použijte, pokud znáte profil, se kterým byla digitální data pořízena.

 Převést do profilu

obr-4 

 

Máte-li kvalitní monitor umožňující zobrazit široký barevný gamut, zřejmě jste zvolili jako pracovní prostor Abobe RGB (případně ProPhoto RGB). Chcete-li prezentovat vaše upravené fotografie

na WEBu nebo si chcete nechat vytisknout fotografie na běžných minilabech, je vhodné upravená data převést do profilu sRGB.

Většina WEBových prohlížečů nepodporuje CMS a současně se předpokládá, že většina monitorů je schopna zobrazit rozsah gamutu sRGB. Většina minilabů nepodporuje CMS a je všeobecný předpoklad, že data budou na tyto meanstremové platformy dodávány v barevném prostoru sRGB.

Pro tyto případy vyberte z menu „Úpravy“ možnost „Převést do profilu“, vyberte sRGB

Data budou na tyto mainstreamové platformy dodávány v barevném prostoru sRGB (v případě potřeby jiný barevný prostor). Nechte zaškrtnutý „Náhled“, ve „Volbě převodu“ nechte zaškrtnuto „Použít kompenzaci černého bodu“, „Rozklad barev“. Pokud nemáte jiný důvod, ponechte „Modul“ jako Adobe (ACE).

V rozbalovacím menu „Reprodukce“ vyberte její nejvhodnější způsob. Díky aktivnímu náhledu vám bude Photoshop simulovat změny tónů, které se nacházejí mimo rozsah gamutu sRGB.

Záměry reprodukce byly podrobněji popsány v předchozích kapitolách.