V minulosti, v dobách analogové fotografie, existoval v podstatě jediný způsob, jak  dostat fotografii na papír. A to pomocí promítnutí světla přes negativ na světlocitlivý papír pomocí zvětšovacího přístroje a následného vyvolání chemickým procesem. S digitální fotografií, kdy neexistuje žádný negativ, bylo nutné vyvinout nové metody jak fotografii zhmotnit.

Práce se tedy z temné komory přenesla na světlo, k počítači. Zmizela tak sice romantika domácího vyvolávacího procesu v temných komorách. Celý proces se tím ale zjednodušil a sebou přinesl mnoho výhod. Ať už v rychlosti, lepší kontroly výsledku a možnosti použití nepřeberného množství materiálů.

Pojďme si představit jednotlivé technologie, které máte v dnešní době při hledání způsobu jak vytisknout vaše fotografie šanci potkat.

Digitální minilab

Tzv. mokrý minilab svým principem vychází z tradičnímu zpracování fotografie. Stále se jedná o osvit papíru a následné chemické vyvolané. Tento proces je ale automatizován pomocí specializovaného zařízení. Klasický minilab přitom stále umí zpracovávat fotografie z negativu resp. pozitivu. Moderní verze využívají digitální osvit. Podobně jako v laserové tiskárně, je papír osvícen řádek po řádku laserovým paprskem. Takto připravené médium je opět chemicky vyvoláno.

Technologie fotografického tisku

zdroj: www.fujifilmusa.com

Samotné fotografie jsou velmi kvalitní, s vysokou odolností proti blednutí a stárnutí. Protože používají léty ověřený proces, jsou plně srovnatelné s klasicky vyvolanou fotografií.

Celá výroba je velmi rychlá a náklady na jeden kus velmi malé, proto i jednotlivé fotografie stojí jednotky korun. Minilab je ovšem zařízení s cenou v řádu milionů korun, najdete ho tedy jen ve velkých provozovnách s vysokým obratem zakázek.

Minilab je schopný vytvářet fotografie menších rozměrů, nejčastěji 10×15 cm.

Digitální velkoformátový osvit

Na principech Minilabu a vyvolávání fotografie jejím osvitem staví i velkoformátové osvitové stroje. Ty umožní chemickou cestou vyvolat fotografie velkých rozměrů. V posledních letech je ale tato technologie na ústupu a je nahrazována stále oblíbenějším velkoformátovým inkoustovým tiskem, který nabízí širší spektrum tiskových materiálů.

Tepelná sublimace

Méně rozšířenou technologií, se kterou se můžete setkat u menších laboratoří nebo u profesionálních fotografů je tvorba fotografie tepelnou sublimací. Barevný obraz vznikne postupnou aplikací čtyř barevných fólií, kdy působením tepla dochází k přechodu (napaření) barvy do papíru, a složením základních barev vznikne fotografie. Nakonec je fotografie většinou překryta průhlednou laminační fólií, která ji chrání před vnějšími vlivy. Kvalita takovéto fotografie je srovnatelná s minilabem. Odolnost proti stárnutí je také vysoká.

Obrazek_2

zdroj: photomart.co.uk

Stejně jako Minilab, jsou tiskárny pro tepelnou sublimaci schopny vytvářet malé fotografie, většinou do velikosti A4. Při změně velikosti je vždy nutné vyměnit role papírů a folií, které se vyrábějí vždy pro jednu konkrétní velikost fotografie.

Inkoustový tisk

Nejčastěji však narazíte na tisk inkoustový. Proto se mu chci věnovat podrobněji.

Obrázek

Jeho princip je velmi jednoduchý, jednotlivé kapky inkoustu jsou pomocí tiskové hlavy, která se pohybuje po řádcích, umístěny na papír. Kapky, které jsou tak malé a pouhým okem neviditelné, vytvoří ze tří základních barev plynulé přechody. Pro vytvoření kvalitního obrazu, jsou potřeba 4 základní barvy, znáte je jistě pod zkratkou CMYK (Cyan – azurová, Magenta – purpurová, Yellow – žlutá, blacK – černá). Pro fotografický tisk se používají přídavné inkousty, které jsou světlejšími variantami základních barev. Někdy se jim říká PhotoCyan, PhotoMagenta, nebo LightCyan, LightMagenta. Pro kvalitní černobílou fotografii se přidávají jeden až dva odstíny černé (resp. šedé barvy). Výsledkem je, že tiskárna je schopna tisknout i ty nejjemnější barevné přechody.

Dye based vs. Pigment

Aby to nebylo tak jednoduché, samotný inkoust se dělí na dva základní typy.

Dye based – levnější variantou je inkoust, který je v podstatě obarvenou tekutinou, ve které je barva úplně rozpuštěná. Kapičky toho inkoustu se při tisku plně vpijí do podkladu, a pro kvalitní tisk je velmi důležité použít vhodný k tomu určený fotografický papír.  Tento inkoust najdete ve většině maloformátových domácích tiskárnách o velikostech A4 a A3. Jeho výhodou je nižší cena inkoustu i tiskáren, nevýhodou naopak nepříliš vysoká odolnost proti blednutí a vodě. Barvy se po potřísnění vodou budou pravděpodobně na nekvalitním papíře rozpíjet.

Pigment – dražší variantou je inkoust pigmentový. Tato tekutina obsahuje mikroskopické částečky barviva (pigmenty), které se nikdy nerozpustí. Při tisku tyto částečky ulpí po odpaření tekutiny na povrchu papíru. Protože se jedná o fyzické částečky, nepodléhají tolik blednutí a jsou mechanicky mnohem odolnější. Díky lepší barevné stálosti a předvídatelnosti jsou snadno kalibrovatelné. Tím jsou předurčeny pro kvalitní tisky s vysokým archivním potenciálem. Profesionální tiskárny a velkoformátové plotry, určené pro tisk fotografií proto využívají výhradně pigmentové inkousty.

Obrazek_4

Tiskové rozlišení

Rozlišení tisku, jak jsem již zmínil, má velmi zásadní vliv na kvalitu tisku. Tato hodnota se správně udává jako počet tiskových bodů, které se vejdou na délku jednoho palce neboli DPI. Kvalitní inkoustový tisk začíná na hodnotách okolo 1440 DPI. Pro lepší představu, běžné barevné laserové tiskárny, se kterými se každý už setkal, tisknou v rozlišení 600 DPI, a v barevném obraze je pouhým okem dobře rozpoznatelný tiskový rastr, který samozřejmě ve fotografii není žádoucí.

Pozor, často dochází k záměně pojmu DPI (dots-per-inch) a PPI (pixels-per-inch). Údaj v DPI vždy udává počet tiskových bodů, PPI naopak počet bodů samotné digitální fotografie, zobrazené na obrazovce počítače. Ke kvalitním tisku, je tedy potřeba mnohem více DPI než má fotografie PPI (pro lidské oko je dostatečné 300 PPI). Dobře to vysvětluje následující obrázek.

Obrazek_5

zdroj: wikipedia.org

Světlé foto-odstíny inkoustu

U světlých odstínů i při vysokém tiskovém rozlišení ale dochází k tomu, že by jednotlivé body byly od sebe příliš vzdálené, neboli řídké. Proto se fototiskárny vybavují dříve zmíněnými fotografickými inkousty, tedy světlejšími odstíny barev Cyan, Magenta a Black.

Produkční tiskárny

Na trhu se můžete setkat i s inkoustovými tiskárnami, které nebyly primárně určeny pro tisk fotografií. Jsou to produkční velkoobjemové tiskárny, určené na tisk venkovních plakátů a bannerů. Používají jiné typy inkoustů, tzv. solventní inkousty. Ty obsahují zdraví škodlivé látky, a nejsou vhodné pro použití v interiéru. Jejich výhodou je ale nízká cena, proto různé firmy nabízejí tento tisk i jako fotografický. Podobně UV tiskárny, které používají specielní inkoust, který okamžitě vytvrzují UV zářením. V obou případech je tiskové rozlišení stejně jako kvalita tisku nízké.

Lákadlem je většinou mnohem nižší cena, než může nabídnout kvalitní pigmentový tisk. Výsledkem ale většinou budete zklamáni. Ptejte se proto vždy, na jakém stroji a jakou technologií bude vaše fotografie tištěna.

V příštím díle seriálu se budeme podrobně věnovat inkoustovému tisku, a to jednotlivým tiskovým materiálům. Představíme si dostupné papíry, plátna a možnosti UV ochrany tisků lakováním a laminací.

Radek Mikuláš
PICTOART.cz
výrobce obrazů s vysokým archivním potenciálem