3. Nejpoužívanější fotografické standardy – barevné rozsahy fotografických dat, které generují digitální fotoaparáty. Fotografické formáty RGB-dat.

Současné fotoaparáty jsou vyráběny tak, že automaticky generují fotografická data, jejichž souřadnice RGB každého vygenerovaného barevného bodu jsou vztaženy k barevnému rozsahu odpovídajícímu standardu sRGB IEC61966-2.1. Většina moderních fotoaparátů pak umožňuje generování fotografických dat, jejichž souřadnice RGB odpovídají barevnému standardu AdobeRGB (1998).

Soubory, které současné fotoaparáty generují, odpovídají formátům JPEG, TIFF, DNG nebo Raw-příslušného fotoaparátu. Tyto soubory obsahuj „hlavičku“, kde je vždy uvedeno, k jakému barevnému rozsahu se vztahují generovaná RGB-data.

Pozor tedy na převody fotografických datových formátů JPEG, TIFF, DNG nebo Raw do formátů nefotografických (BMP, PNG, GIF atd.), které již informaci o velikosti výchozího barevného prostoru neobsahují, takže je pak fotografické prohlížeče mohou např. chybně interpretovat jako RGB-data vztažená ke standardu sRGB IEC61966-2.1 a reprodukovat je chybně na zobrazovacím zařízení.

Formáty fotografických dat obsahující informaci o barevném rozsahu dat, které generují fotoaparáty:

  • JPEG –   ZTRÁTOVÝ – KOMPRIMOVANÝ formát s 8-bit barevnou hloubkou (max. 16.7M barev) a kompresním poměrem obvykle mezi 100-200
  • TIFF –     BEZEZTRÁTOVÝ – KOMPRIMOVANÝ/NEKOMPRIMOVANÝ formát s 8-bit/16-bitovou barevnou hloubkou
  • DNG –    BEZEZTRÁTOVÝ  NEKOMPRIMOVANÝ formát s 14-16-bitovou barevnou hloubkou. V hlavičce souboru nemusí být vždy uložen výchozí barevný rozsah data je třeba jej při otevírání souboru (CameraRaw) nastavit.
  • RAW –   BEZEZTRÁTOVÝ  NEKOMPRIMOVANÝ formát s 14-16-bitovou barevnou hloubkou. V hlavičce souboru nemusí být vždy uložen výchozí barevný rozsah data je třeba jej při otevírání souboru (CameraRaw) nastavit.

Antonín Charvát; GM EIZO Europe GmbH o.s.