Fotografie Zdeňka Thomy z Tibetu – kouzelné slůvko, jež v naší hlavě roztočí kolotoč nejrůznějších představ. Země velehor, věčného ledu a sněhu, pustých náhorních plání, tajemných klášterů a osobitých, zvláštních lidí si budete moci prohlédnout do 15. listopadu 2015 v Muzeu Beskyd.

Výstava fotografií DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU je výsledkem šesti dlouhodobých cest Zdeňka Thomy do himálajské oblasti v letech 1991 až 1998. Cestoval všemi možnými dopravními prostředky, nejčastěji však pěšky, a obtížen několika kamerami pronikl i do málo známých či těžko dostupných končin Himálaje.

Jeho hlavním záměrem bylo ukázat podivuhodný svět tibetského buddhismu ve dvou rovinách: zachytit nejen historický vývoj uměleckých památek, architekturu klášterů a chrámů, sochy, kultovní předměty, ale i podivuhodnou krajinu, kudy se buddhismus šířil, současný život mnichů i běžný život obyvatel těchto oblastí. Výstava přináší svědectví o současném stavu tibetského buddhismu dva a půl tisíce let po Buddhovi.