Městské muzeum a galerie Polička poprvé zveřejňuje nalezené dosud nepublikované fotografie skladatele Bohuslava Martinů. Nejčastěji jde o soukromé fotoamatérské záběry z rodinného prostředí či z okruhu přátel.

Procházky Hyde Parkem, výlety do Alp nebo soukromí domova v Americe, Pařízi či Švýcarska. Světoznámý hudební skladatel a poličský rodák Bohuslav Martinů procestoval skoro celý svět a vy máte jedinečnou možnost prohlédnout si poprvé vystavené fotografie ze života slavného velikána.

Nejčastěji jde o soukromé fotoamatérské záběry z rodinného prostředí či z okruhu přátel. Městské muzeum, jehož organizační složkou je Centrum Bohuslava Martinů, má ve svých bohatých sbírkových fondech i rozsáhlou kolekci fotografií hudebního skladatele, poličského rodáka. Část fotografií je notoricky známá a pochází jak z věhlasných fotoateliérů Josef Sudek, František Drtikol atd., tak lokálních ateliérů Klesl Polička, Leeder Polička i od neznámých fotoamatérů a přátel B.Martinů. Byla však nalezena i nepublikovaná díla, která jsou nyní ve sbírkách poličského muzea. Díla řádně značená a chráněná z titulu autorského práva nejsou předmětem nynější výstavy. Na výstavě jsou představena díla neznámých fotoamatérů.

Výstava bude k vidění už jen do 8. listopadu 2015.