Venkovní panelová výstava na nádvoří Náprstkova muzea připomíná jeden z největších počinů české orientalistiky – rozluštění chetitského jazyka Bedřichem Hrozným. Tématem výstavy jsou Hrozného archeologické výzkumy na Předním východě. Výstavu si můžete prohlédnout až do 31. března 2016.

Národní muzeum si letos připomíná jeden z největších počinů české orientalistiky – rozluštění chetitského jazyka Bedřichem Hrozným. V roce 1906 byly v Chatuši, hlavním městě Chetitské říše, německou expedicí objeveny klínopisné tabulky popsané textem v neznámém jazyce. Hrozný o studium těchto tabulek projevil zájem a na podzim roku 1915, tedy v průběhu 1. světové války, přeložil první chetitskou větu: “Nyní chléb budete jísti, poté vodu budete píti.”

Hrozný v letech 1924 a 1925 vypravil dvě vědecké expedice do oblasti Předního východu. Fotografická dokumentace k těmto výzkumům je uložena v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Vedle fotografické dokumentace jsou v Náprstkově muzeu uloženy také stovky diapozitivů (převážně reprodukce z knih), které Bedřich Hrozný používal při výuce dějin a kultury starověkého Předního východu (včetně egyptologických přednášek), a podstatná část jeho soukromé i odborné pozůstalosti.

Panelová výstava na nádvoří Náprstkova muzea tak představí tyto fotografie dokumentující nejen archeologické nálezy a kontexty, ale také fotografie, které nám umožní nahlédnout do zákulisí Hrozného výzkumů. Nechybí fotografie dělníků při práci, zvěčněné podobizny místních činovníků, především pak policejních, upomínky na vážené návštěvy nebo také podobizny samotného výkopce. Součástí výstavy jsou také skupinová fota zakončující každou výkopovou sezónu. Hrozný také dokumentoval města, kterými projížděl.