Pokud vás zajímá téma svatební fotografie nebo již svatby dokonce fotíte, mohla by vás zaujmout velmi zajímavá akce. A to setkání svatebních fotografů nazvané FOR-UM, které se koná ve čtvrtek 24.3. v Ústí nad Orlicí.

Základní myšlenkou celé akce je vzájemně si pomoci a pozvednout úroveň celého segmentu svatební fotografie na vyšší úroveň. V průběhu celodenní akce na vás čeká velká dávka inspirace, rady a tipy k řešení konkrétních situací a zejména možnost probrat osobně mezi čtyřma očima se svými kolegy i známými fotografy vše, na co se budete chtít zeptat. Zásadní je právě ta sociální interakce – lidově řečeno nejen možnost prodiskutovat s ostatními hromadu témat, ale také ještě více zajímavých lidí poznat.

Účast není nijak oborově omezená. Zúčastnit se může jak profesionální svatební fotograf, který chce potkat své kolegy, tak začínající amatér, který chce nahlédnout “pod pokličku” a zjistit, jak to v praxi opravdu chodí.

FORUM není akce komerčního charakteru. Výtěžek z této akce bude věnovaný ve prospěch neziskové organizace Zdravotní klaun. Pořadatelé i přednášející se vzdali svého honoráře a jediným účelem této akce je podpořit kvalitu svatební fotografie v ČR a umožnit svatebním fotografům zlepšit sama sebe a své služby.

Veškeré podrobnosti o této akci naleznete na webu www.for-um.cz, kde je k dispozici podrobný program, potřebné informace o akci a také možnost registrace.