V české přírodě se každý den odehrávají neopakovatelné příběhy. Dramata, komedie, detektivky, záhady…Často v nich hraje důležitou roli člověk. Výstava fotografií Příběhy české přírody, která nabízí výjimečné pohledy na českou přírodu a krajinu si budete moci prohlédnout do 16. prosince 2015 v Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Prostřednictvím osmi populárně naučných příběhů navíc představuje překvapivá poznání o změnách v české přírodě. „ Česká příroda, to nejsou jen nedotčené národní parky, největší zázraky se mnohdy dějí hned za našimi dveřmi. Rádi bychom výstavou návštěvníky inspirovali k hledání a pozorování bohatství přírody všude kolem nás,“ říká Veronika Němcová, manažerka projektu Příběhy české přírody. Na výstavě budou k vidění také díla předních fotografů Ondřeje Prosického a Pavla Radosty. „Jako fotograf divoké přírody jsem navštívil mnoho unikátních biotopů v odlehlých koutech světa, nejvíce si ale vážím příležitostí, které mám na dosah v české přírodě,” říká špičkový fotograf a patron projektu Ondřej Prosický.