Ron Haviv je zářivou hvězdou současné světové obrazové žurnalistiky. Jeho fotografie si budete moci prohlédnout v Nikon Photo Gallery do 22. listopadu 2015.

Ron Haviv má srdce velkých humanistických fotografů a analytické schopnosti velkých dokumentaristů. A je to právě tato výjimečná kombinace citu, empatie, racia a dar vidění souvislostí, která způsobuje, že jeho práce mají nebývalý dosah. Zaměřuje se na základní bolesti našeho světa – násilí, krutost, chamtivost, bezohlednost, ale i přírodní katastrofy, v jejich dopadu na osudy lidí. Jeho práce na Balkáně, které se věnoval přes deset let, byla použita jako podklad pro obvinění a odsouzení válečných zločinců u Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Za posledních třicet let Ron Haviv fotografoval a filmoval ve více než stovce zemí a jeho práce významně ovlivňovala nejen veřejné mínění, ale i jednání soudů, konání politiků.

Ron Haviv je držitelem řady prestižních ocenění včetně nominace na cenu Emmy. Je spoluzakladatelem – stejně jako Čechoameričan Antonín Kratochvíl – proslulé VII Photo Agency, která si dala přímo do vínku sledování problematiky dodržování lidských práv ve světě.

Havivovy práce jsou součástí sbírek mnoha významných muzeí a galerií včetně pařížského Louvre, newyorského OSN a TheCouncil on Foreign Relations, The Museum of Fine Arts v Houstonu a v George Eastman House v Rochesteru, ale jsou i v soukromých sbírkách.

Výstava Rona Haviva nazvaná TESTIMONY (SVĚDECTVÍ) je v Praze uskutečněna u příležitosti Havivova členství v mezinárodní porotě 21.ročníku soutěže Czech Press Photo 2015.