Ateliér Josefa Sudka pro Vás připravil výstavu Pavel Štecha – O nás, kterou si budete moci prohlédnout až do 22. listopadu 2015.

Pavel Štecha svými fotografiemi svět rozhodně měnit nechtěl. Šlo mu spíše o zanechání zprávy, nebo přesněji o autorský komentář k událostem, kterých byl svědkem. Role komentátora mu umožňovala jasně se vymezit jak vůči události samé, tak vůči společnosti v obecněji chápané rovině. Jako komentátor mohl být tím, kdo se účastní, přitom však stojí stranou. Odstup, který je z jeho fotografií cítit, odpovídal jeho životnímu naladění a odrážel jeho osobnost.

Za tímto jeho individualismem byla ale jednoznačná snaha o pojmenování chování společnosti v přítomné době. Pomocí specifického jazyka fotografie, jazyka zkratky, se snažil najít pro sebe i pro diváky svých fotografií jakousi pomyslnou definici ‘češství’.

Štecha byl analytik, měl smysl pro pointu a to jak v rámci každé solitérní fotografie, tak při vytváření větších tématických celků. Zkoumání schopnosti fotografie sdělovat myšlenku bylo ostatně jeho celoživotním zájmem nejen jako fotografa. Snažil se v tomto směru ovlivňovat i své studenty. Je to nejspíše právě díky jeho snaze o přesnost vyjádření, proč se i dnes z jeho fotografií můžeme dozvídat něco o nás.