Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami.

Ateliére fotografické praxe – Veronika Šimáčková, se sídlem U Křížku 547, 273 61  Velká Dobrá, IČ: 88003965, je provozovatelem serveru https://afop.cz a zároveň zprostředkovatelem fotografických kurzů na tomto serveru uveřejněných.

Účastníkem se myslí fyzická nebo právnická osoba, která řádně vyplní přihlašovací údaje a odešle je prostřednictvím elektronického formuláře.

Přihlášení na kurz

Na kurz je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře vyplněním všech požadovaných údajů.
Účastníkem kurzu se klient stává tehdy, pokud řádně vyplnil přihlášku a včas uhradil kurzovné. Oba úkony jsou klientovi potvrzeny elektronicky, respektive emailem.
Pokud klient včas neuhradí kurzovné bez vědomí poskytovatele, může to být důvodem k vypovězení objednávky ze strany provozovatele. Tato skutečnost bude účastníkovi oznámena elektronicky.
Server https://afop.cz si vyhrazuje zrušit vyhlášený kurz a to z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných technických důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, ale v tomto případě musí účastníkům tuto skutečnost oznámit a může to být důvodem k bezplatnému zrušení objednávky ze strany klienta.
Odeslání objednávky je bráno jako uzavření smlouvy a tudíž je klient povinen splnit veškeré náležitosti jako platba a jako je případná úhrada storno poplatků.

Cena kurzovného

Kurzovným se rozumí poplatek účastníka za účast na semináři. Kurzovné je vyhlašováno spolu s termínem kurzu a jeho cena je neměnná.
Kurzovné je nutné uhradit max. 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě může dojít k vypovězení smlouvy ze strany provozovatele a to i bez písemného souhlasu klienta.

Storno poplatky a zrušení účasti

Účastník je povinen zrušit účast na semináři provozovateli písemnou/elektronickou formou, kdy provozovatel musí tuto informaci stejnou cestou potvrdit.

Storno poplatky:

  • 7 dní a více před začátkem kurzu – 0% storno poplatku z kurzovného
  • 4 dny před začátkem kurzu – 35% storno poplatku z kurzovného
  • 1 den před začátkem kurzu – 60% storno poplatku z kurzovného
  • účastníkem nezrušeno vůbec – 100% storno poplatku z kurzovného

Způsob úhrady

Účastník je povinen uhradit kurzovné převodem z bankovního účtu, případně je možné uhradit platbu v hotovosti, ale to pouze po předchozí domluvě.
Číslo účtu: RaiffeisenBANK 500080/5500

Reklamační řád

Případnou reklamaci musí klient podat písemně. Tyto reklamace budou vyřizovány individuálně.